Marinus Boezemin de Oude Kerk

19 December 2016,

Marinus Boezem ontwikkelt nieuw werk dat de Oude Kerk omtovert tot een verticaal labyrint, waarin de bezoeker lijkt te verschijnen of verdwijnen. Wellicht een van zijn laatste overzichtstentoonstellingen, nog te bezichtigen tot 26 maart 2017.

In de afgelopen twee jaar bezocht Marinus Boezem het oudste gebouw van Amsterdam meerdere malen, om vat te krijgen op de plekken waar de architectuur de mens voor even uit zijn aardse bestaan lijkt op te tillen. Boezem ontwikkelde ideeën die samenkwamen in een intensief begrip van zwaartekracht. Zo brengt een 19 meter hoge lift, als deus ex machina (Latijn: god uit een machine), je tot boven in het gewelf tot aan het hoogste kerkraam. Op deze duizelingwekkende hoogte zie je de monumentale Oude Kerk vanuit een heel nieuw perspectief. Bij het raam heeft de kunstenaar voor de bezoeker een persoonlijke boodschap achtergelaten.


png-leeg
Zijn visie op de gotische architectuur was een van de redenen voor de Oude Kerk om Marinus Boezem te vragen om nieuw werk te ontwikkelen voor dit gotische monument. Boezem wordt gerekend tot de grondleggers van de conceptuele kunst. Een zekere lichtheid is kenmerkend voor zijn werk. Als materiaal gebruikt hij vaak ongrijpbare elementen als wind, lucht en transparantie. Uit zijn werken blijkt een fascinatie voor kerken en kerkgebouwen. Een van Boezems bekendste werken is de Groene Kathedraal (1978-heden) in Zuid-Flevoland. Hij plantte 178 jonge populieren die de plattegrond van de kathedraal van Reims (1211-1290) vormen. Het beeldmerk van de plattegrond van de kathedraal van Reims is door de jaren heen het beeldmerk van Boezem geworden. De gotiek, met de kathedraal als hoogtepunt, ziet hij als een metafoor voor het menselijke verlangen tot vergeestelijking. Het verlangen om te vliegen, op te stijgen naar het goddelijke en al het aardse achter zich te laten.

Het werk bij Marinus Boezem is t/m 26 maart 2017 te bezichtigen in de Oude Kerk in Amsterdam.

png-leeg